K čemu je certifikát ROTA dobrý?

Každým rokem vznikají kvůli nehodám cisternových vozu škody v řádu stovek milionů korun. Kromě toho ale vznikají i další problémy spojené s nehodami, jako zkomplikování dopravy nebo zastavení celého logistického řetězce, a to vše samozřejmě způsobuje další dodatečné náklady.

Naše školení tedy má o dost větší dopad na společnost, než se může na první pohled zdát. Certifikovaní řidiči mají lepší povědomí o bezpečnostních protokolech a manipulaci s nebezpečnými látkami, hlavně ale dokážou lépe reagovat v krizových situacích. To vede k výraznému snížení nehodovosti a potenciálních ekologických rizik.

Pro dopravní společnosti přináší certifikace ROTA důvěru v kompetence zaměstnanců a posiluje jejich reputaci na trhu. Zákazníci a partneři vnímají certifikaci jako potvrzení vysokých standardů bezpečnosti a profesionality.

V neposlední řadě školení a následná certifikace přispívají k celkovému zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Řidiči jsou lépe vybaveni k předvídání a řešení potenciálních nebezpečí, což má přímý dopad na snížení počtu nehod a zlepšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Náš certifikát tedy není jen formálním potvrzením odbornosti řidiče, ale ovlivňuje každý den životy milionů lidí.

Další:

Zpět