Naše školení jako nadstavba pro aktuální bezpečnostní opatření

Převoz nebezpečných látek vyžaduje maximální opatrnost a specializované znalosti. Při nehodě cisterny a úniku látky se totiž mohou škody vyšplhat až na stovky milionů korun.

Stávající povinná bezpečnostní opatření nijak nepracují s praktickým vzděláváním řidičů. Zkušenosti a schopnosti při krizové situaci rychle reagovat jsou ale přitom při nebezpečné situaci v provozu pro řidiče to nejdůležitější. Proto jsou školení, které poskytují řidičům nejen nezbytné teoretické znalosti, ale především praktické dovednosti a zkušenosti z reálných situací, potřebné pro každou společnost převážející nebezpečné látky.

Naše školení je navrženo tak, aby připravilo řidiče na různé scénáře – od vyvážení převracející se cisterny pomocí našeho Rollover Trainingu, po nácvik náhlého brzdění v extrémních podmínkách v aquaplaningové vaně. Důraz je kladen na prevenci nehod a nácvik efektivních reakcí na krizové situace.

Věříme, že praktické školení pro řidiče je ta nejlepší cesta, jak zvýšit bezpečnost na silnicích.

Další:

Zpět